Warsztat z zakresu aktywizacji społecznej.

Lokalna Grupa Działania "Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję" zaprasza do zgłoszenia się na warsztat z zakresu aktywizacji społecznej, który odbędzie się 22 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Grubnie.

W trakcie spotkania odkryjemy tajniki kulinarne związane z przygotowywaniem potraw wielkanocnych, wymienimy się doświadczeniami, poznamy się.

Przygotowany zostanie dla uczestników Punkt Aktywizacji Zawodowej, gdzie będzie można wspólnie z pracownikami Biura LGD "Vistula" opracować swoje CV, list motywacyjny, poszukać aktualnych ofert pracy, dowiedzieć się o formach wsparcia jakie LGD "Vistula" może zaoferować - wsparcie finansowe na utworzenie firmy, udział w innych zadaniach organizowanych przez LGD.

 

Dla kogo to spotkanie?

Uczestnikami warsztatu mogą być  osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;
 • osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie równości szans, osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi;
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Zapoznaj się z zasadami

ZASADY UCZESTNICTWA

Zgłoś się za pośrednictwem formularza

POBIERZ FORMULARZ zgłoszeniowy

 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

 

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Sztynwag 46
 • 86-302 Sztynwag
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie