Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Posiedzenie Rady LGD ws oceny wniosków w ramach konkursu 4/2021/G (24 listopada 2021 r.) oraz 5/2021/G (18 listopada 2021 r.)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis"
 18 listopada 2021 r. od godz. 14:00

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ustaleniu z Przewodniczącym Rady LGD zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18.11.2021 r.   w biurze LGD, tj. Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  od godz. 14:00 w związku z konkursem nr 5/2021/G celem oceny i wyboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu:

działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

Typ e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w ramach środków  RPO  W K-P na lata 2014-2020 – środki EFS (oś 11).

Informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w biurze LGD przed posiedzeniem Rady.

Informujemy, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 8 wniosków.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis"

24 listopada 2021 r. od godz. 14:00

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ustaleniu z Przewodniczącym Rady LGD zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 24.11.2021 r.   w biurze LGD, tj. Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  od godz. 14:00 w związku z konkursem nr 4/2021/G celem oceny i wyboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu:

działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,

realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w ramach środków  RPO  W K-P na lata 2014-2020 – środki EFS (oś 11).

Informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w biurze LGD przed posiedzeniem Rady.

Informujemy, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 20 wniosków.

  

W/w projekty realizowane będą w ramach wdrażanego przez LGD "Vistula-Terra Culmensis" projektu grantowego:
„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
współfinansowanego jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Sztynwag 46
  • 86-302 Sztynwag
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie