Aktywizacja wsi - 2 spotkania informacyjno- konsultacyjne z zakresu zasad zakładania, rejestrowania i prowadzenia kół gospodyń wiejskich z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Vistula - Terra Culmensis" działających już w kole lub chcących założyć koło gospodyń wiejskich zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych, które pozwolą uzyskać lub poszerzyć wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia koła gospodyń wiejskich.

ORGANIZATOR:  

Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag.

NAZWA ZADANIA:

Spotkanie informacyjno- konsultacyjne dla kół gospodyń wiejskich oraz osób zainteresowanych założeniem KGW z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z zakresu przepisów ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, w tym zasad zakładania, rejestrowania oraz źródeł pozyskiwania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

CEL ZADANIA:  

Przekazanie wiedzy z zasad wdrażania poszczególnych programów związanych z wdrażaniem LSR, w tym wyposażenie uczestników  w niezbędną wiedzę z zasad przepisów ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, w tym zasad zakładania, rejestrowania oraz źródeł pozyskiwania pomocy finansowej, prowadzenia działalności statutowej, sprzedaży produktów własnych oraz sposobów na promocje działalności.

UCZESTNICY ZADANIA:  

  • Osoby pełnoletnie, zainteresowane założeniem KGW, zamieszkujące obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” tj. obszar 10 Gmin wiejskich: Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą,
  • Osoby działające w kołach gospodyń wiejskich zarejestrowanych i nie zarejestrowanych działających na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” tj. obszar 10 Gmin wiejskich: Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą,

Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w spotkaniu informacyjno- konsultacyjnym.

TERMINY, MIEJSCA I ZAKRES TEMATYCZNY SPOTKAŃ INFORMACYJNO- KONSULTACYJNYCH:

- I spotkanie -  13.08.2019 r. w godz. od 09.00 do 15.30, miejsce: Mircyna Chata w Zielnowie (Gm. Radzyń Chełmiński),

- II spotkania - 20.08.2019 r. w godz. od 09.00 do 15.30, miejsce: świetlica wiejska w Paparzynie (Gm. Stolno).

Zakres tematyczny oraz zasady rekrutacji zostały szczegółowo opisane w REGULAMINIE UCZESTNICTWA I REKRUTACJI

SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA:

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście lub telefonicznie u pracowników Biura LGD w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, dzwoniąc na jeden z poniższych numerów telefonu:

  • Monika Janowska – 695 – 263 – 202,
  • Anna Boczek – 501 – 795 – 541.

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona, będzie brana pod uwagę kolejność dokonania zgłoszenia.

Rekrutacja trwa od 06.08.2019 r. do 09.08.2019 r. na spotkanie zaplanowane na 13.08.2019 r. oraz od 06.08.2019 r. do 16.08.2019 r. na spotkanie zaplanowane na 20.08.2019 r.

FORMA REKRUTACJI:

Nabór otwarty, forma: zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w treść maila dane niezbędne do wypełnienia listy rekrutacyjnej oraz w temacie maila: „Zgłoszenie na spotkanie informacyjno- konsultacyjne, data spotkania, którego dotyczy zgłoszenie – KGW” lub zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne u pracowników Biura LGD, poprzez podanie danych niezbędnych do wypełnienia przez pracowników zgłoszenia  - pracownik wypełnia listę na podstawie danych przekazywanych przez zgłaszającego – nazwa zgłaszanego KGW (o ile dotyczy) oraz adres i dane kontaktowe, imię i nazwisko uczestnika – osoby wydelegowanej przez podmiot do udziału w spotkaniu informacyjno- konsultacyjnym, dane kontaktowe uczestnika spotkania informacyjno- konsultacyjnego, wymagania żywieniowe, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

 

UWADA: Udział w spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych, materiały oraz poczęstunek podczas trwania spotkań informacyjno- konsultacyjnego są bezpłatne (bufet kawowy oraz ciepły  poczęstunek). W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu informacyjno- konsultacyjnym uczestnik jest zobowiązany w terminie 2 dni roboczych przed  datą rozpoczęcia spotkania informacyjno- konsultacyjnego skutecznie (drogą telefoniczną, osobiści lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) poinformować organizatora o swojej nieobecności.

Informacji nt. spotkań informacyjno- konsultacyjnych oraz zakwalifikowania się do udziału w spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych udzielają pracownicy Biura LGD.

ZGŁOŚ CHĘĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU REKRUTACYJNYM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE U PRACOWNIKA BIURA LGD  - PODAJĄC DANE NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA listy rekrutacyjnej na 13.08.2019 r. lub na 20.08.2019 r.

Drukuj

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Sztynwag 46
  • 86-302 Sztynwag
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie