Spotkanie informacyjno- konsultacyjne - wspólne dla wszystkich działań z zakresu działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno - gospodarczej miejscowości wiejskich realizowanych w ramach LSR 2014-2020.

UWAGA: SPOTKANIE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU REWITALIZACJI OGŁASZANYCH PRZEZ LGD W RAMACH LSR 2016-2023. 

JEDYNA SZANSA ABY UZYSKAĆ PUNKTY W RAMACH DORADZTWA NA ETAPIE OCENY WNIOSKU Z LOKALNYMI KRYTERIAMI W OGŁOSZONYM NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU 4/2019/R ORAZ W KOLEJNYCH OGŁASZANYCH PRZEZ LGD KONKURSACH NA DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO REWITALIZACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ MIEJSCOWOŚCI WIEJSKICH - DZIAŁAŃ W RAMACH OSI 7.

Szanowni potencjalni Wnioskodawcy,

zapraszamy do udziału podmioty zainteresowane aplikowanie o środki na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno - gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społecznego - gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, działanie 7.1: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

ORGANIZATOR:  

Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag.

NAZWA ZADANIA:

Spotkanie informacyjne z zasad możliwości ubiegania się o wsparcie na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej.

CEL ZADANIA:

Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę umożliwiającą prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) w odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra Culmensis” konkurs 4/2019/R. Termin naboru od 01.10.2019 r. do 16.10.2019 r.

UCZESTNICY ZADANIA:  

 • jednostka samorządu terytorialnego,  
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,  
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,  
 • samorządowa jednostkę organizacyjną,  
 • organizacja pozarządowa,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,  
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w spotkaniu informacyjnym.

TERMIN SPOTKANIA: 26.09.2019 r. w godz. od 9.00 do 15.30.

MIEJSCE SPOTKANIA: Biuro LGD ''Vistula - Terra Culmensis", Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag.

 

Zakres tematyczny oraz zasady rekrutacji zostały szczegółowo opisane w REGULAMINIE UCZESTNICTWA I REKRUTACJI.

SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA:

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście lub telefonicznie u pracowników Biura LGD w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, dzwoniąc na jeden z poniższych numerów telefonu:

 • Monika Janowska – 695 – 263 – 202,
 • Anna Sadowska – 501 – 795 – 541.

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona, będzie brana pod uwagę kolejność dokonania zgłoszenia.

 

UWAGA: Udział w spotkaniu będzie punktowany na etapie oceny wniosku z lokalnymi kryteriami oceny i wyboru.

Można uzyskać aż 9 pkt.

 

FORMA REKRUTACJI:

Nabór otwarty, forma: zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w treść maila dane niezbędne do wypełnienia listy rekrutacyjnej oraz w temacie maila: „Zgłoszenie na spotkanie – rewitalizacja 2019 II” lub zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne u pracowników Biura LGD, poprzez podanie danych niezbędnych do wypełnienia przez pracowników zgłoszenia  - pracownik wypełnia listę na podstawie danych przekazywanych przez zgłaszającego – nazwa zgłaszanego podmiotu oraz adres i dane kontaktowe, imię i nazwisko uczestnika – osoby wydelegowanej przez podmiot do udziału w spotkaniu informacyjnym, dane kontaktowe uczestnika spotkania informacyjnego, wymagania żywieniowe, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

 

ZGŁOŚ CHĘĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU REKRUTACYJNYM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE U PRACOWNIKA BIURA LGD  - PODAJĄC DANE NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA listy rekrutacyjnej.

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Sztynwag 46
 • 86-302 Sztynwag
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie