Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 3/2017

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Konkurs nr 3/2017 - ogłoszenie o naborze wniosków - zobacz ogłoszenie

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z) - otwórz

3a) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - otwórz

3b) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z)  - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)  - otwórz

6a) Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji  - otwórz

6b) Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych  - otwórz

6c) Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych  - otwórz

6d) Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)  - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z). - otwórz

8a) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - excel)

8b) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

9) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - pobierz

10) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - pobierz

11) Kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.2 Rozwój istniejących firm – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów - pobierz

Wyjaśnienie do kryterium nr 4 - zobacz

12) Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotyp/marki LGD - pobierz

13) Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji - pobierz

14) Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii innowacji województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku - pobierz

15) Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej pobierz.

 

 

Dokumenty pomocnicze:

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

Procedura oceny i wyboru operacji

Inteligentne Specjalizacje w Województwie Kujawsko-Pomorskim

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach niniejszego konkursu:

CELE:

Cel ogólny nr 1   Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

Cel szczegółowy nr 1.1  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

Przedsięwzięcie nr 1.1.2. Rozwój istniejących  firm

WSKAŹNIKI:

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Wabcz 49
  • 86-212 Stolno
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie