Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycje”  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony www.lgdvistula.org

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28
 • Strona internetowa jest częściowo  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez LGD.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona  została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście.

Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Na stronie opublikowana jest Instrukcja obsługi strony w wersji o zwiększonej dostępności.

Ewentualne dodatkowe skróty:

 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Treści niedostępne:

W częściach strony stworzonych przed aktualizacją z dnia 2020-09-28 są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt, ale można je uznać za elementy dekoracyjne. Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich. Serwis  zawiera dokumenty PDF, DOC, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Niektóre informacje, takie jak np. wyniki z posiedzeń Rady LGD, które LGD zobowiązana jest publikować formie skanów dokumentów nadal będą publikowane w takiej formie. Strona zawiera filmy promocyjne (promujące obszar LGD oraz lokalną przedsiębiorczość), które  nie posiadają napisów dla osób głuchych, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ilona Linczowska – Koordynator do spraw dostępności.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 795 761 000.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra  Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 501 795 541

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez LGD.
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-28

Lokalizacja

Adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycje” , Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Parking

Interesanci LGD  mogą korzystać  z  parkingu utwardzonego z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych znajdującego się  przed  budynkiem  Szkoły Podstawowej w Sztynwagu w której  siedzibę ma LGD.

Wejście do budynku 

Biuro LGD mieści się na pierwszym piętrze. Do  biura prowadzi wejście znajdujące się od szczytu szkoły. W budynku brak windy. Przed głównym wejściem znajduje się domofon  w celu który umożliwi powiadomienie  pracownika biura o konieczności udzielenia  wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Informacje o biurze

Biuro składa się z 3 pomieszczeń, w tym salki konferencyjnej otartej na biuro, w którym urzędują pracownicy (brak drzwi pomiędzy pomieszczeniami) oraz pomieszczenia, gdzie można przyjąć klientów „za zamkniętymi” drzwiami. Biuro jest oświetlone, posiada okna. Biuro nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się. W biurze znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych – wejście jest szerokie, toaleta jest obszerna, jednak bez barierek i innych urządzeń ułatwiających korzystanie. Toaleta nie posiada okna. Biuro nie jest wyposażone w pętle indukcyjne. W biurze  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ułatwienia

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika biura LGD. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami stopniowo planujemy kolejne usprawnienia.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez LGD.
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-28

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami:

 • wniosek za pośrednictwem domofonu – pracownik biura LGD schodzi do interesanta w celu załatwienia sprawy, udzielenia informacji,
 • wniosek w formie telefonicznej, pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej - pracownik biura LGD wyznacza inne, poza biurem LGD, miejsce do udzielenia informacji. O tym miejscu osoba taka zostaje powiadomiona w takiej samej formie jak złożyła wniosek. Mając na względzie przygotowanie się do tej formy LGD wskazuje, że taka forma np. tłumacz migowy może zostać zabezpieczona np. w ciągu kilku dni roboczych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

 • Koordynator ds. dostępności: Ilona Linczowska
 • Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon kontaktowy: + 48 795 761 000 lub + 48 501 795 541
 • Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag.

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie