Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 02/2022 - NOWE FIRMY - Nabór wniosków w terminie: 16.02.2022 - 16.03.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości
na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 16.02.2022 r. – 16.03.2022 r.

Limit środków w ramach naboru: 257.129,07 EURO, co stanowi 1.028.516,28 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO).

 ⇒ OGŁOSZENIE

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 3. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych firm – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów.

Dokumenty dodatkowe - należy je załączyć obowiązkowo do wniosku

 1. Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotyp/marki
 2. Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii innowacji województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku      zobacz: Inteligentne specjalizacje
 3. Opis wykorzystania produktów lokalnych przez beneficjenta.
 4. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach lub doświadczeniu zgodnym z zakresem prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania lub zakresem merytorycznym, związanym z rodzajem planowanej działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej.
 6. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach konkursu 02/2022.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, Instrukcja Biznesplan (wersja 4z)

⇒ Formularz wniosku o przyznanie pomocy
⇒ Biznesplan
     


Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  (tabele pomocnicze)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​
Instrukcja Informacja do biznesplanu

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 1 Biznesplan
Załącznik nr 2 Wykaz działek
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Złącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacj

Powyższe wzory dostępne są również na stronie www.gov.pl

POMOCNICZE DOKUMENTY:

⊗ LSR, 26.10.2021 r. - wersja obowiązująca    Załączniki do LSR - od 1 do 5
⊗ Procedura PROW 18.03.2019 - aktualna   + załączniki
⊗ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
⊗ Inteligentne specjalizacje

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie