Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 3 członków komisji wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2025

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Danuta Malinowska
 • Wiceprzewodniczący – Wisława Chojnicka
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Ewa Kościńska
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Szmidt
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Kiljan.

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2016-2020

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marzenna Szpręglewska
 • Wiceprzewodniczący – Danuta Malinowska
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Ewa Kościńska
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Szmidt
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Kiljan.

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie