Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

*************

WALNE 2021

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 26 sierpnia 2021  r. (czwartek) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Robakowie (gm. Stolno0.

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i odwołania członków  Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Informujemy, iż Stowarzyszenie liczy obecnie 106 członków.

PORZĄDEK

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Prezentacja Sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2020.
 5. Podjęcie Uchwały nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2020, Bilansu za rok 2020 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2020  i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
 6. Podjęcie uchwały nr 2/2021 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” reprezentującego sektor społecznego.
 7. Podjęcie uchwały nr 3/2021 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję o przedstawiciela sektora społecznego.
 8. Uchwała nr 4/2021 w/s wyboru Zarządu Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2021-2024.
 9. Uchwała nr 5/2021 w/s wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2021-2024.
 10. Prezentacja zmian wprowadzonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, jej załącznikach i dokumentach towarzyszących.
  11. Prezentacja stanu Wdrażania LSR – podsumowanie zadań wdrażanych w roku 2020, plany na rok 2020 oraz 2021.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie.     

Projekt uchwały nr 1/2021
Projekt uchwały nr 2/2021
Projekt uchwały nr 3/2021
Projekt uchwały nr 4/2021
Projekt uchwały nr 5/2021
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020 przyjęte uchwałą Zarządu
BILANS za rok 2020
Informacja dodatkowa do bilansu
CIT-8 za rok 2020

 

WALNE 2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 07.07.2020 r. (wtorek) o godzinie 17.00 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „DELFIN”, Biały Bór 180a, gm. Grudziądz.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Informujemy,   iż Stowarzyszenie liczy obecnie 124 członków.

Podczas zebrania zaprezentujemy Państwu zadania jakie Stowarzyszenie planuje zrealizować w tym roku, mając na względzie panującą epidemię związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 wskazujemy, że organizator zabezpieczy środki ochrony osobistej w postaci: środki do dezynfekcji oraz dla zainteresowanych: maseczki.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ochrony osobistej tj. maseczek ochronnych lub przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych.    

Porządek zebrania               

Projekt uchwały nr 1/2020

Projekt uchwały nr 2/2020

Projekt uchwały nr 3/2020

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019 przyjęte uchwałą Zarządu

 

WALNE 2019

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 28.03.2019 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w Restauracji „Spiżarnia”, Biały Bór 68a, gm. Grudziądz. 

W przypadku braku quorum, na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków tego samego dnia o godzinie 17.00.

Projekt uchwały nr 1/2019

Projekt uchwały nr 2/2019

Projekt uchwały nr 3/2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

WALNE 2018

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 16.06.2018 r. (sobota) o godzinie 16.00 na terenie Fortu Wielka Księża Góra (sala cateringowa)  - Wielkie Lniska 22 (gm. Grudziądz). 

W przypadku braku quorum, na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków tego samego dnia o godzinie 16.30.

POBIERZ:

Porządek zebrania

Projekt uchwały Nr 1/2018

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za rok 2017

WALNE 2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza członków Stowarzyszenia LGD "Vistula-Terra Culemnsis"  na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27.06.2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00  w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym „Delfin” w Białym Borze  (gm. Grudziądz). 

PORZĄDEK

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2016.
 5. Podjęcie Uchwały nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2016 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2016, Bilansu za rok 2016 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za  rok 2016  i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
 6. Prezentacja wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
 7. Prezentacja stanu wdrażania LSR.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Projekt uchwały

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu LGD "Vistula-Terra Culmensis" za rok 2016 - pobierz

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - Bilans i rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Sztynwag 46
 • 86-302 Sztynwag
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie