Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2018

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” ogłasza konkurs nr 1/2018.

                                                                               

 Sztynwag 04.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: 18.06.2018 r. - 02.07.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” , Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 16:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączanie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: premia.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - warunki określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji -  stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 43 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 900.000,00  zł

Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Dodatkowe informacje: Zgodnie z treścią „Procedury oceny i wyboru operacji” w sytuacji wyjątkowej (tj. równej liczby punktów uzyskanej przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru) o miejscu na Liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduje liczba utworzonych miejsc pracy (tj. Wnioskodawca zakładający utworzenie większej liczby miejsc pracy  zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu na liście operacji wybranych) a gdy to nie zróżnicuje o pierwszeństwie decyduje wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, Procedura oceny  i wyboru operacji w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz na stronie internetowej: www.lgdvistula.org zakładka: KONKURSY.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 501-795-541

 

OGŁOSZENIE - otwórz.               

Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz  

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

Uwaga!
30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

7) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia w ramach konkursu nr 1/2018 - otwórz

8) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach konkursu nr 1/2018 - otwórz

9) Lokalne kryteria oceny i wyboru obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia w ramach konkursu nr 1/2018 - otwórz

10) Oświadczenie dotyczące rozpowszechniania logotypu/marki LGD - dokument dodatkowy LGD, dokument obowiązkowy - otwórz

11) Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku  - dokument dodatkowy LGD, dokument obowiązkowy - otwórz

12) Opis wykorzystania produktów lokalnych przez beneficjenta - dokument dodatkowy LGD, dokument obowiązkowy - otwórz

13) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach lub doświadczeniu zgodnym z zakresem prowadzenia działalności gospodarczej  i zarządzania lub zakresem merytorycznym, związanym z rodzajem planowanej działalności gospodarczej - dokument dodatkowy LGD, dokument obowiązkowy - otwórz

14) Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej - dokument dodatkowy LGD, dokument obowiązkowy - otwórz

 

 

Aktualne LOKALNE KRYTERIA OCENY I WYBORU OPERACJI  - pobierz

Aktualna PROCEDURA dot. oceny i wyboru operacji w ramach środków PROW na lata 2014-2002 - pobierz    Załączniki do procedury

Aktualna LSR - pobierz

Wskaźniki jakie w ramach konkursu LGD założyła sobie do osiągnięcia - pobierz

Zapoznaj się z Kartą weryfikacji wstępnej - pobierz

Zapoznaj się z Rozporządzeniem regulującym zasady i warunki przyznawania pomocy - pobierz

Zapoznaj się z Ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 r. - pobierz

Zapoznaj się Ustawą o RLKS - pobierz

 

 

 

                                                                            

 

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie